Clip ISIS cho nổ tung thành viên al-Qaeda bằng bomb

Clip cho thấy nhóm Shuhada al-Yarmouk ủng hộ nhà nước Hồi giáo ISIS tử hình bằng cách cho nổ tung 2 thành viên của al-Nusra Front,nhóm này là một nhánh của al-Qaeda.


Clip được cho là đã được quay tại Daraa, Syria, nơi địa bàn hoạt động chủ yếu của Shuhada al-Yarmouk.

Leave a Reply