Vì say không biết bị làm nhục

adminJune 3, 2014


  • close ad to play video×

    Vì say không biết bị làm nhục.Sau khi vào quán nhậu, Vy nói không biết uống rượu nên chỉ ăn uống … bởi vì uống rượu say nhưng không làm chủ được hành vi nên bây giờ

    Categories