Vì say không biết bị làm nhục

adminFebruary 21, 2018917 Views


  • Vì say không biết bị làm nhục.Sau khi vào quán nhậu, Vy nói không biết uống rượu nên chỉ ăn uống … bởi vì uống rượu say nhưng không làm chủ được hành vi nên bây giờ

    Categories

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.